Què cal saber abans de contractar una hipoteca?

Tot el que has de saber abans de contractar una hipoteca

Sabem que contractar una hipoteca pot resultar un repte titànic, on s’han de tenir moltes coses en compte i molts conceptes poden resultar desconeguts. A més, les entitats financeres no solen donar moltes facilitats a l’hora de demanar-la. Per això des d’AICEC-ADICAE et volem donar una sèrie de consells, i guiar-te en els 8 passos per contractar la teva hipoteca.

 

1. Avalua la teva situació

Abans de llençar-te a adquirir un immoble, hauràs de valorar si aquesta opció és la més adequada per la teva situació tant financera com personal. T’hauràs de fer algunes preguntes:

  • Tinc una situació econòmica prou estable? No és recomanable dedicar més del 30% dels ingressos mensuals a la hipoteca.
  • Tinc plantejat mudar-me en un futur? Si la teva situació personal o laboral contempla canviar d’habitatge assíduament, potser ser propietari no és el més indicat per tu.
  • Tinc els estalvis suficients? Abans d’endinsar-te en la compra, hauràs d’haver estalviat almenys un 20-30% del valor total.

Si arribats a aquest punt totes les respostes són positives, ha arribat el moment de llençar-te en la compra un immoble.

 

2. Parlem de finançament, compara condicions

Abans de comprometre’t amb una entitat bancària pensa que un préstec hipotecari és un contracte a un termini molt llarg i que has de comptar amb el fet que pots tenir situacions sobrevingudes que et dificultin pagar les quotes. Has de tenir present que:

  • Es recomana no demanar un import superior al 80% de l’import de l’habitatge o del valor de la taxació.
  • Demana informació a diferents bancs i comparar-les, així tindràs la certesa que la hipoteca escollida és la millor per a tu
  • Fixat quin és el tipus d’interès que t’ofereixen, les vinculacions i els productes combinats

 

3. Entrega la documentació necessària

Ja saps quina oferta t’interessa més? Ara ja pots començar a parlar amb el banc.

L’entitat et demanarà una sèrie de documentació amb l’objectiu d’avaluar la teva solvència. Generalment demanarà DNI, NIF, vida laboral, últimes nòmines, última declaració de la renda i patrimoni, pagaments anuals i periòdics de l’IVA i rebuts de pagaments d’altres préstecs.

 

4. Negocia amb el banc

Ja saps quina oferta t’interessa més? Ara intenta millorar les condicions!

  • Prefereixes un tipus d’interès fixe o variable?
  • Tens l’obligació de contractar una assegurança de danys? Recorda que l’entitat no et pot obligar a contractar-la amb l’asseguradora del seu grup empresarial
  • Has de contractar una assegurança per garantir el pagament? Vigila amb les pòlisses de prima única, són abusives
  • Cap producte és obligatori! Només et servirà per millorar el diferencial si el préstec és a tipus d’interès variable

Les entitats t’han de donar una FEIN amb les condicions i les vinculacions i un altre on constin si es tracta d’una venda combinada.

 

5. Estudia detingudament la FEIN i la FIAE

En aquest punt el banc t’haurà de facilitar un munt de documentació. És important que sigui revisada, i que estudiïs en profunditat la FEIN i la FIAE.

La FEIN, Fitxa Europea d’Informació Normalitzada, correspon a totes les dades del préstec, i és rellevant que sàpigues que té caràcter vinculant pel banc. En el cas de la FIAE, la Fitxa d’Advertències, Estandarditzades, es recopilen totes les clàusules i condicions rellevants.

 

6. Visita al notari

Hauràs de fer 2 visites al notari. La primera, almenys un dia abans de firmar el contracte. En aquesta es verificarà que s’ha rebut la documentació pertinent, explicarà detingudament les condicions de la hipoteca i respondrà les nostres preguntes.

Es revisaran el projecte de contracte del préstec, la FEIN, la FIAE, la simulació de quotes periòdiques si un document sobre les despeses associades a l’escriptura pública. El notari té l’obligació d’assegurar-se que les persones consumidores comprenen tota la informació i d’advertir de l’existència de clàusules abusives.

Recorda que les despeses de notaria i registre corren a compte del banc. En la segona visita es signa el préstec hipotecari.

 

7. Signa l’escriptura de la teva hipoteca

Per últim, haurem d’assistir a la signatura de les escriptures de la hipoteca, conjuntament amb el representant del nostre banc, el notari i el venedor. El notari ens farà arribar una còpia simple del préstec hipotecari i el registre de la propietat.

 

8. Gestions posteriors

Posteriorment a la signatura, hi ha una sèrie de tràmits a tenir en compte. En els dies següents s’hauran de liquidar els impostos de la inscripció de compravenda al Registre de la propietat. El mateix notari farà arribar l’escriptura de la compravenda i l’escriptura de la hipoteca al Registre.

Recorda que la llei de crèdit immobiliari ha suposat importants novetats en el repartiment de les despeses, i a costa de l’entitat financera aniran la minuta de notaria, la minuta registral, la minuta de gestoria i els impostos d’actes jurídics documentats, a la teva costa només correran la taxació de l’habitatge.

 

Ara només queda gaudir de la teva nova llar! I si tens algun dubte amb la teva hipoteca o alguna reclamació, contacta amb AICEC-ADICAE.

 

Frederic Moreno i Julián – Professor i Educador Financer de Qualitat.

Scroll al inicio
Ir al contenido