Recuperació de cotitzacions en Mutualitats Laborals

Informació i Procediment

Segons la Sentència del Tribunal Suprem 707/2023 de febrer, és possible recuperar una part de les cotitzacions realitzades a les antigues Mutualitats Laborals. L’Agència Tributària ha publicat un formulari per als jubilats que van treballar i cotitzar a aquestes mutualitats abans del 31-12-1978. Aquests jubilats poden reclamar la devolució d’una part d’aquests diners en la liquidació de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) de cada any.

Abans del 31-12-1978, les mutualitats laborals recaptaven les cotitzacions en comptes de la Seguretat Social, que va començar a fer-ho a partir del 01-01-1979. Els jubilats poden beneficiar-se d’una deducció en el IRPF, ja que actualment estan tributant el 100% de la seva pensió, cosa que comporta pagar impostos superiors als corresponents.

El descobriment d’aquest error implica que els jubilats que van treballar entre el 01-01-1967 i el 31-12-1978 tenen dret a una minoració del 25% de la seva pensió, i aquells que ho van fer abans del 31-12-1966 tenen dret a una minoració del 100%. Aquestes deduccions no són directes i es calculen proporcionalment als dies cotitzats a les mutualitats durant els períodes esmentats en relació amb la vida laboral.

Aquesta sentència inicial, sa vist modificada i ampliada posteriorment per la STS 10/2024 en la que els treballadors surten encara més beneficiats, perquè el càlcul de la deducció, no es fa sobre la totalitat de la Vida Laboral, sinó sobre un màxim de 35 anys (12775 dies), per tal que el coeficient de deducció es veu ampliat pel fet de calcular la base sobre menys dies del període laboral total.

L’Agència Tributària ha elaborat un formulari per sol·licitar la devolució de l’IRPF corresponent als anys 2019-2023. Només es poden reclamar 4 anys retrospectivament, ja que la resta han prescrit. Cal presentar la sol·licitud abans del 30 de juny per recuperar els impostos d’aquests 4 anys.

La sol·licitud es pot fer electrònicament mitjançant un formulari senzill o bé presencialment a les oficines de l’Agència Tributària o amb l’ajuda d’un gestor. L’Agència Tributària realitzarà els càlculs pertinents, i si correspon, la devolució es reflectirà en l’abonament al compte bancari.

Es facilita una mostra del formulari de sol·licitud, que només cal omplir amb el número de telèfon i el número de compte bancari. Alguns jubilats a les dades fiscals per a la Renda d’aquest any 2023 ja tenen inclòs aquesta deducció de la pensió en el concepte «AJUSTE POR MUTUALIDADES –DT2» de la Agència Tributària.

 

Ramon Monte Puig – Membre del grup estalvi i inversió.

Scroll al inicio
Ir al contenido