Frau piramidal

El passat 9 de maig va ser el 18 aniversari d’un dels majors casos de frau piramidal registrats a Espanya.

El 9 de maig de 2006, es va dur a terme una intervenció judicial a AFINSA, un grup empresarial espanyol especialitzat principalment en la inversió en segells. Aquesta acció també va afectar Fòrum Filatèlic, una altra empresa espanyola dedicada a béns tangibles. I a ARTE Y NATURALEZA que consistia en la compra d’obres d’art a un preu inflat.

Els afectats tant per AFINSA com per Fòrum Filatèlic tenen la possibilitat de deduir les pèrdues patides a la declaració de la Renda. És essencial demostrar la pèrdua patrimonial per a poder incloure-la correctament.

Per als afectats per AFINSA:

Els pagaments realitzats durant el procés d’intervenció van ser els següents: tres pagaments del 5%: 0.70%, 2.26%, i 0.388%, la qual cosa va concloure el procés concursal de la companyia.

En cas que algun soci no hagi rebut algun d’aquests pagaments, ha de verificar si el seu nom figura en algun dels llistats de consignacions monetàries disponibles en la pàgina web i seguir les instruccions proporcionades. L’accés a aquesta informació està disponible a través del següent enllaç: Liquidacion Afinsa

Per als afectats per Fòrum Filatèlic:

L’Administració Concursal de Fòrum va realitzar tres pagaments que sumen el 23.5%:

• Al febrer de 2009: Primer pagament equivalent al 10% del crèdit reconegut.

• Al desembre de 2014: Segon pagament equivalent al 10.5% del crèdit reconegut.

• Al febrer de 2020: Tercer i últim pagament del 3% del crèdit reconegut.

En cas que no s’hagi rebut algun d’aquests pagaments, es pot presentar una reclamació a través del correu electrònic consultas@administracionconcursalforum.com o per correu postal certificat amb justificant de recepció a l’adreça indicada:

Apartado de correos 3.054 – Sucursal 3
C/ Maudes, nº 9
28003 Madrid.

Per a realitzar la declaració de la renda, s’han de presentar els certificats fiscals que demostrin la pèrdua patrimonial, els quals van ser emesos pel Jutjat Mercantil Núm. 7 de Madrid i contenen tant els crèdits ordinaris com els subordinats. En cas d’extraviament d’aquest document, ja no serà possible efectuar reclamacions.

Per a contactar amb el Jutjat Mercantil Núm. 7 de Madrid, es pot enviar un correu electrònic a mercantil7@madrid.org.

Si la declaració de la Renda ja ha estat realitzada i presentada, és possible enviar informació addicional en forma de declaracions complementàries posteriorment.

Per als afectats per ARTE Y NATURALEZA:

S’estan realitzant desemborsaments als afectats. Se’ls enviarà una notificació per correu postal detallant la quantitat a rebre. Per a consultar tota la informació, es poden posar contacte a través de la següent pàgina web: ARTE Y NATURALEZA GESPART, S.L. EN LIQUIDACIÓN – Administración Concursal

Scroll al inicio
Ir al contenido