L’Euríbor se situa per sota del 4% al desembre del 2023

L’Euríbor que és referent per a les hipoteques variables, ha experimentat una caiguda a finals de desembre situant-se en un 3,679% el nivell més baix per primera vegada en sis mesos.

S’espera que aquest descens continuï però amb una certa estabilitat durant diversos mesos.

Què significa aquest descens per als consumidors?

Aquesta baixada beneficia tots els usuaris que revisin la seva hipoteca cada sis mesos, d’altra banda, per a aquells que tinguin revisions anuals, poden continuar experimentant lleus augments en les quotes.

Per què els consumidors poden continuar experimentant augments en els pagaments amb revisions anuals?

Tot i que hi hagi una caiguda lleu al desembre, l’Euríbor se situa per sobre dels nivells de fa un any. Això implica un augment en les quotes mensuals per als que tinguin revisions anuals, generant una alça mitjana d’uns 54,52 euros al mes per a una hipoteca mitjana de 150.000 euros a 30 anys amb un diferencial del 0,99%.

S’espera que per al segon trimestre del 2024, l’euríbor es consolidi entre el 3% i el 3,5%, cosa que podria portar a reduccions addicionals a les quotes hipotecàries variables.

Des d’AicecAdicae ens preocupa aquesta situació, ja que, d’una banda, s’espera una certa estabilitat per als mesos vinents, però de l’altra, els consumidors que tinguin revisions anuals podrien continuar experimentant augments en les quotes i, per tant, afectant l’estabilitat econòmica familiar.

Fem una crida a les entitats financeres perquè puguin proporcionar informació transparent i oportuna sobre els possibles canvis a les quotes, permetent així als consumidors planificar les seves finances de manera responsable.

És un moment complicat en el qual és important que es busquin solucions justes i equitatives de disminuir l’impacte financer en aquells consumidors que enfronten augments en els pagaments hipotecaris.

Scroll al inicio
Ir al contenido