La normativa d’habitatge

UN REFORÇ URGENT A LA NORMATIVA D’HABITATGE

El govern de la Generalitat de Catalunya ha aprovat recentment el Decret llei 6/2024, de mesures urgents en matèria d’habitatge, pel qual regula el lloguer de temporada i residencial per a evitar fraus en l’aplicació de la normativa d’habitatge.

El passat 25 d’abril es publicava en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el Decret llei 6/2024 pel qual s’aproven 12 articles que modifiquen diverses lleis relacionades amb l’habitatge de la comunitat catalana.
La norma ja es troba en vigor i ha estat decretada com a resposta a una necessitat de «salvaguardar els drets de les persones arrendatàries afectades i garantir l’efectiva i directa aplicació de les mesures legislatives previstes». L’executiu adverteix en el preàmbul del Decret que té com a objecte fer front a les intencions de frau i evasió al compliment de la normativa que regula el lloguer dels immobles dedicats a l’ús com a habitatge, que ha estat adoptat recentment.

I quines són aquestes mesures?

Els canvis es poden resumir en cinc. En la seva majoria, afecten els propietaris dels immobles, però és important conèixer-los per tots els consumidors, ja que alberguen drets per als inquilins:

1.- Obligació de proveir una informació mínima.

Aquesta informació afecta tant als anuncis d’oferta d’arrendament com als contractes, en alguns casos. S’haurà d’informar del preu de lloguer que resulta de l’aplicació del sistema d’índex de preus de referència, el preu de l’última renda del contracte d’arrendament que hagi estat vigent i la condició de gran tenidor de la propietat de l’habitatge, en els casos de zones de mercat residencial tensats.

2.- Ampliació de l’aplicació de la normativa d’arrendaments per a ús d’habitatge.

Se’ls aplicarà la mateixa normativa als arrendaments temporals per raons professionals, de treball o estudi i mèdiques, entre altres.

3.- Règim sancionador.

S’implementa un règim sancionador per als casos d’incompliment dels límits o informació fraudulenta en relació amb la qualificació del lloguer.

4.- Canvis en l’Incasòl.

S’estableix en el 5% el mínim de disponibilitat de recursos per a garantir l’efectivitat en el pagament de les cancel·lacions i devolucions pertinents.

5.- Dret de tanteig i de retracte de l’Administració.

L’Administració es guarda el dret de tanteig i retracte en les transmissions dels habitatges situats en zones tensionades propietat de grans tenidors. També en els casos d’execucions hipotecàries.

Finalment, els propietaris que tinguin alguna oferta publicada tenen fins a finals de mes d’abril per a adaptar-les a les obligacions d’informació. Si tens dubtes, pots posar-te en contacte amb AICEC-ADICAE.

Segueix-nos a les nostres xarxes socials, Twitter, Facebook o Instagram per accedir a contingut exclusiu, participar en debats rellevants i formar part d’una xarxa de persones compromeses amb la nostra causa. Uneix-te per compartir les teves idees i experiències!

Scroll al inicio
Ir al contenido