Bretxa de gènere i igualtat

Hem tocat sostre en la promulgació de lleis sobre bretxa de gènere i igualtat?

 

L’Estat espanyol ha estat àmpliament reconegut per les seves iniciatives en la promoció de la igualtat des de 1975, sobretot dins de la Unió Europea. Tot i això, encara es detecten diferències salarials significatives i problemes de precarietat laboral entre els gèneres a la societat espanyola.

El treball és crucial per a l’economia i l’autonomia personal de les dones. No sols contribueix al creixement econòmic i al desenvolupament de la societat, sinó que també proporciona independència financera i empoderament.

L’autonomia personal, ajuda a les dones a prendre decisions importants sobre les seves vides i desafiar estereotips de gènere. No obstant això, persisteixen desafiaments com la discriminació i la desigualtat de gènere, que han d’abordar-se per a garantir igualtat d’oportunitats i per poder erradicar la violència econòmica que existeix contra la dona.

Quines són les raons darrere de la persistència d’aquestes desigualtats, malgrat les lleis existents?

Una de les principals raons radica en la persistència de la divisió sexual del treball. Les dones continuen enfrontant-se a treballs feminitzats i pitjor remunerats, la qual cosa està arrelat en la funció reproductiva i els rols tradicionals de gènere.

Les activitats empresarials són compatibles amb les responsabilitats de les dones a la llar?

Moltes vegades, les dones es troben en la situació de cuidar de la família o la llar i, al mateix temps, intentar iniciar o mantenir una activitat empresarial. Això pot ser extremadament desafiador. És important reconèixer aquestes dificultats i buscar solucions que permetin a les dones conciliar les seves responsabilitats familiars amb les seves aspiracions professionals.

Autonomia financera i violència econòmica

La violència econòmica és una forma de control i abús que en moltes ocasions passa desapercebuda. És crucial entendre-la i abordar-la per garantir la igualtat de gènere. Un aspecte clau en aquesta lluita és avaluar la independència económica de les dones i la seva capacitat per prendre decisions financeres de manera autònoma.

Una de les preguntes fonamentals que cal fer-se és si les dones tenen els coneixements necessaris en educació financera per poder prendre decisions informades i gestionar els seus recursos econòmics de manera eficaç.

Sense accés a una educació financera de qualitat, les dones poden veure’s limitades en la seva capacitat per gestionar els seus diners de manera eficient, la qual cosa pot deixar-les més vulnerables a l’abús econòmic.

Què podem fer?

Per a abordar aquestes desigualtats, és crucial desenvolupar noves estratègies tant a nivell familiar com públic. Es requereix un major equilibri en les responsabilitats domèstiques i una democratització de les empreses i la societat en general. A més, els poders públics han d’implementar polítiques que fomentin la flexibilitat laboral, promoguin la paritat en les empreses i proporcionin ajudes per als treballs de cures.

 

María Jesús García Fábregas – Vicepresidenta d’AICEC-ADICAE i Llicenciada en Dret.

Scroll al inicio
Ir al contenido