El Govern amplia les mesures de protecció per als deutors hipotecaris

El Govern amplia les mesures de protecció per als deutors hipotecaris i s’ha eliminat el cobrament de comissions per retirada d’efectiu a finestreta per a gent gran i amb discapacitat.

Fa un any, es va establir el nou Codi de Bones Pràctiques per a deutors en risc de vulnerabilitat. Aquesta mesura preventiva buscava donar suport als deutors més afectats per l’augment dels tipus d’interès, mantenint alhora l’estabilitat financera.

La realitat és que s’han presentat nombrosos obstacles per accedir al Codi, cosa que ha generat dificultats per a un segment considerable de consumidors.

Per això, s’han ampliat les proteccions per a deutors hipotecaris en augmentar el límit de renda per accedir a mesures d’alleugeriment, que ara arriba a la renda mitjana de les llars. Aquestes mesures inclouen congelar el tipus d’interès i la quota per 12 mesos, ampliar el termini d’amortització fins a 7 anys i, per a llars amb rendes inferiors a uns 25,200 euros, oferir fins a 2 anys de carència.

A més, s’estén la suspensió de comissions per amortització anticipada de crèdits hipotecaris i s’eliminen les comissions per retirada d’efectiu a finestreta per a gent gran i amb discapacitat.

Es vol expandir el registre del Banc d’Espanya per oferir més serveis financers presencials. Això es fa per identificar possibles àrees sense cobertura i continuar millorant l’accessibilitat financera a tot el país.

A més, s’ha informat sobre el rellançament urgent del projecte per crear l’Autoritat de Defensa del Client Financer amb l’objectiu de millorar la protecció financera dels ciutadans.

Finalment, també es van abordar altres temes vinculats amb el sistema financer, especialment els incidents recents al sistema de pagaments. S’implementaran mesures per enfortir la seguretat i la confiança dels usuaris, evitant que es repeteixin situacions semblants.

A Aicec-Adicae demanem que s’asseguri més transparència, protecció efectiva i accés igualitari als serveis financers, mentre se supervisen i es prenen mesures per prevenir futurs incidents que perjudiquin els consumidors.

Scroll al inicio
Ir al contenido