Moratòria de Desnonaments

El Consell de Ministres ha aprovat prorrogar fins a 2028 la moratòria per a suspendre els llançaments judicials per impagament d’hipoteques.

 

Aquesta pròrroga té com a objectiu protegir famílies vulnerables i pretén evitar que els consumidors siguin conduïts a una situació d’exclusió social.

La moratòria per a suspendre desnonaments per impagament d’hipoteques, es va formalitzar al 2013 i ha estat modificada en diverses ocasions.

 

L’objectiu és protegir a les famílies nombroses, monoparentals, amb menors, amb membres dependents o discapacitats, víctimes de violència de gènere, aturats i majors de 60 anys.

Els requisits econòmics per a acollir-se a aquesta mesura inclouen que els ingressos de la llar no superin tres vegades l’IPREM (25.200 euros anuals) i que la quota hipotecària excedeixi el 50% dels ingressos nets de la família.

L’esforç per a pagar l’habitatge ha augmentat a Espanya a causa de la pujada de l’euríbor, que afecta de manera directa a les hipoteques de tipus variable. Aquesta suspensió només aplica a desnonaments de l’habitatge habitual.

A més de la moratòria, des d’AICEC-ADICAE volem informar que:

Els consumidors que enfrontin dificultats per a pagar la seva hipoteca poden acollir-se al Codi de Bones Pràctiques o a la Llei de Segona Oportunitat.

El Codi de Bones Pràctiques ofereix als deutors en situació de vulnerabilitat la possibilitat de reestructurar el seu deute, obtenir una quitació o, en casos extrems, la dació en pagament per a saldar el deute lliurant l’habitatge.

D’altra banda, la Llei de Segona Oportunitat permet a les persones físiques reestructurar els seus deutes i cancel·lar part d’ells, donant una oportunitat als qui no poden fer front a les seves obligacions financeres.

Aquesta combinació de mesures pot arribar a proporcionar un respir a les famílies més afectades, oferint diverses vies per a evitar la pèrdua del seu habitatge i gestionar el deute de manera més sostenible.

Causes estructurals:

No obstant això, és important tractar també les causes estructurals que agreugen la crisi d’habitatge.

La concentració bancària i els abusos dels grans tenidors d’habitatge han accentuat el problema, creant un entorn en el qual l’especulació i la cerca de rendibilitat desmesurada s’imposen sobre el dret a un habitatge digne.

Els contractes per a pisos turístics, incentivats per la liberalització del mercat, han desviat una quantitat significativa d’habitatges del lloguer residencial cap al turístic, reduint l’oferta i elevant els preus de manera exponencial.

La pujada dels interessos ha impactat directament sobre els consumidors, els qui veuen com les seves quotes hipotecàries augmenten mentre els seus ingressos romanen estancats o fins i tot disminueixen a causa de la inflació i la precarietat laboral.

Aquesta situació no sols afecta a les famílies més vulnerables, sinó que s’estén a una classe mitjana que es veu cada vegada més ofegada pels pagaments hipotecaris i el cost de la vida.

Des d’AICEC-ADICAE veiem fonamental que, a més de mesures com la moratòria de desnonaments i les lleis de suport a les persones consumidores amb deutes, s’implementin polítiques que regulin i limitin la concentració bancària, que es controlin els abusos dels grans tenidors i es restringeixin amb eficàcia els contractes per a pisos turístics.

Només així es podrà abordar de manera integral la crisi d’habitatge i protegir efectivament els consumidors enfront dels cops del mercat financer i les fluctuacions econòmiques.

Reforç urgent a la Normativa d’Habitatge!

Segueix-nos a les nostres xarxes socials, TwitterFacebook o Instagram per accedir a contingut exclusiu, participar en debats rellevants i formar part d’una xarxa de persones compromeses amb la nostra causa. Uneix-te per compartir les teves idees i experiències!

Scroll al inicio
Ir al contenido