Principals novetats en la regulació dels crèdits al consum

En un món cada vegada més digitalitzat, la protecció de les persones consumidores i l’educació financera s’han convertit en prioritats clau.

La Comissió Europea ha desenvolupat una directiva que té com a objectiu actualitzar les normatives vigents, assegurant que aquestes s’adaptin adequadament a l’entorn digital modern.

Qué diu el Consell Europeu?

En aquest context, el Consell Europeu va aprovar a l’octubre la nova directiva sobre contractes de crèdit al consum, la qual va entrar en vigor el 19 de novembre i que actualment espera la seva transposició en l’ordenament jurídic espanyol.

Transparència, equitat i protecció a les persones consumidores en les pràctiques de crèdit

Aquesta Directiva no sols busca millorar la transparència i l’equitat en les pràctiques de crèdit, sinó que també insta els Estats membres a implementar mesures que garanteixin que els tipus d’interès, les taxes anuals equivalents i els costos totals dels crèdits oferts als consumidors no siguin excessivament alts, protegint així els ciutadans de condicions financeres abusives.

Aquestes normatives no sols imposen l’obligació de registre i supervisió per a tots els prestadors i intermediaris de crèdit, sinó que també amplien significativament l’àmbit d’aplicació dels contractes de crèdit, des de petits préstecs fins a crèdits de major quantia.

La publicitat i la informació precontractual són ara objecte de normes més estrictes per a evitar malentesos i assegurar que els consumidors rebin tota la informació necessària de manera clara i comprensible. A més, s’han introduït regulacions específiques per a les vendes combinades i vinculades, serveis d’assessorament personalitzat i suport en la gestió de deutes, amb la finalitat d’oferir un major suport als consumidors en diferents etapes de la seva relació creditícia.

Un altre aspecte destacat és la implementació d’avaluacions de solvència més rigoroses i requisits estrictes sobre els coneixements i competències del personal de les entitats creditícies.

Finalment, s’han establert programes d’educació financera i suport continu per a aquells consumidors que enfrontin dificultats financeres, assegurant que tinguin les eines necessàries per a prendre decisions informades i manejar les seves finances de manera efectiva.

Aquests canvis estan dissenyats per a prevenir el sobreendeutament i promoure una gestió responsable del crèdit.

Quins són aquests canvis en la normativa sobre préstecs per a consum?

 • Registre i supervisió obligatòria.

 • Ampliació de l’àmbit d’aplicació.

 • Àmplia gamma d’aplicació (abasta, entre altres: contractes de crèdit de fins a 100.000€; inferiors a 200€).

 • Normes de publicitat més estrictes per a evitar falses expectatives en els consumidors.

 • Informació clara adaptada a canals digitals i recordatori del dret a desistir si es lliura amb menys de 24 hores d’antelació.

 • Es prohibeixen les vendes vinculades, excepte per a comptes bancaris i assegurances de crèdit, amb opció a pòlisses alternatives i temps mínim de comparació de tres dies.

 • Assessorament personalitzat sobre crèdits informat durant la fase precontractual per prestadores o intermediaris.

 • Assessorament en deutes per a consumidors amb dificultats, ofert per professionals independents.

 • Avaluacions rigoroses de solvència per a prevenir el sobreendeutament del consumidor.

 • Nous requisits de capacitació per al personal de crèdit. Sistema de remuneració d’avaluadors de solvència sense objectius de vendes.

 • Suport financer i educació per a consumidors en dificultats.

Des d’AICEC-ADICAE considerem que aquestes mesures representen un avanç significatiu en la protecció dels drets dels consumidors, establint la transparència, la claredat informativa i la protecció contra pràctiques abusives com a pilars fonamentals d’aquestes noves regulacions.

Segueix-nos a les nostres xarxes socials, TwitterFacebook o Instagram per accedir a contingut exclusiu, participar en debats rellevants i formar part d’una xarxa de persones compromeses amb la nostra causa. Uneix-te per compartir les teves idees i experiències!

Scroll al inicio
Ir al contenido