El Tribunal Suprem sobre les despeses hipotecàries

AICEC-ADICAE celebra la decisió del Tribunal Suprem(TS) d’acollir-se a la doctrina fixada pel TJUE el passat 25 d’abril, referent a la no prescripció de la nul·litat de les clàusules de despeses hipotecàries.

Des de l’associació de defensa dels consumidors i usuaris de bancs, caixes d’estalvi i assegurances, festejem l’aplicació per part del Tribunal Suprem de la doctrina subjecta a la sentència pronunciada pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea en relació amb la no prescripció de la nul·litat de la clàusula de despeses hipotecàries.

Encara que confiàvem que el Tribunal Suprem adoptaria en certa manera la doctrina proclamada pel TJUE, s’esperava que ho fes amb algunes restriccions o reticències. No obstant això, el Tribunal Suprem ha mostrat ple suport a aquesta doctrina, com suggereixen les seves recents declaracions. En una sentència contra el Banc Santander, ha indicat que «l’inici del termini de prescripció de l’acció de restitució de despeses hipotecàries indegudament pagades per un consumidor serà el de la fermesa de la sentència que declara la nul·litat de la clàusula que obligava a tals pagaments». Així, el Tribunal Suprem fa un pas més en favor dels consumidors enfront de les pràctiques abusives de les entitats bancàries.

A més, el Tribunal Suprem mostra el seu suport als consumidors en afirmar que no es pot assumir que un consumidor tingui coneixement raonable que una clàusula en el seu contracte té un efecte similar a una clàusula estàndard que el Tribunal Suprem Nacional ha considerat abusiva. En conseqüència, el Tribunal Suprem exonera de responsabilitat als usuaris que no estan obligats a reconèixer la naturalesa abusiva d’una clàusula en el seu contracte.

Aquest fet marca un esdeveniment crucial en el camp legal bancari, establint un precedent llargament reclamat i recolzat per l’associació. Ja que vam ser els primers en afirmar que l’anul·lació de les clàusules de despeses hipotecàries no estaria limitada pel termini de prescripció.

Des d’AICEC-ADICAE estarem vigilants per a assegurar que es compleixi la doctrina establerta pel TJUE en les futures sentències relacionades amb aquest tema, en la nostra constant defensa dels drets de les persones consumidores.

Davant de qualsevol dubte o suggeriment sobre el contingut de la nota de premsa podeu adreçar-vos a comunicaciocat@adicae.net o bé trucant al 685919242.

Segueix-nos a les nostres xarxes socials, TwitterFacebook o Instagram per accedir a contingut exclusiu, participar en debats rellevants i formar part d’una xarxa de persones compromeses amb la nostra causa. Uneix-te per compartir les teves idees i experiències!

Scroll al inicio
Ir al contenido